FRISS HÍREK

Tartozik a banknak, mégis csúcsjárgánnyal jár Mc Hawer

Tartozik a banknak, mégis csúcsjárgánnyal jár Mc Hawer

Két hó­napja még el akar­ták ár­ve­rezni a la­ká­sát, de most mégis csúcs­ka­te­gó­riás autót vá­sá­rolt.

Két hó­napja még el akar­ták ár­ve­rezni a la­ká­sát, de most mégis csúcs­ka­te­gó­riás autót vá­sá­rolt.

Így reagált a sztárszínész lánya, Kárpáti Rebeka eljegyzésére

Így reagált a sztárszínész lánya, Kárpáti Rebeka eljegyzésére

A szép­ség­ki­rálynő bol­dog, hi­szen ked­vese, Dá­niel a meg­kérte a kezét.

A szép­ség­ki­rálynő bol­dog, hi­szen ked­vese, Völ­gyi Dá­niel a hét­vé­gén meg­kérte a kezét.

Sokkoló részletek derültek ki a magyar csecsemőkínzó párról

Sokkoló részletek derültek ki a magyar csecsemőkínzó párról

Ször­nyű tör­té­net sok­kolta Ang­liát, és saj­nos két ma­gyar ját­szotta benne a fő­sze­re­pet.

Ször­nyű tör­té­net sok­kolta Ang­liát.

Levetkőzött, bugyi nélkül pózolt a formás fenekű szépség

Levetkőzött, bugyi nélkül pózolt a formás fenekű szépség

Ale­xis Ren nem tud csa­ló­dást okozni.

A kacér pop­sik­i­rálynő egy­sze­rűen kép­te­len csa­ló­dást okozni a férfi­ak­nak.

EZ PÖRÖG MOST...!TOP10:

Ti felsőbbrendűek vagytok a svédeknél! - tanítják a muszlim iskolásoknak

Ti felsőbbrendűek vagytok a svédeknél! - tanítják a muszlim iskolásoknak

Ez az "egy­más­hoz szok­tató" is­kola nem mű­kö­dik...

Ez az "egy­más­hoz szok­tató" is­kola va­la­hogy nem mű­kö­dik...

Megható módon, nyilvánosan üzent a kislánya Hajdú Péternek!

Megható módon, nyilvánosan üzent a kislánya Hajdú Péternek!

A ki­lenc­éves Non­csi öccsé­vel, a nyolc­éves Dá­vid­ká­val együtt adták át jó­kí­ván­sá­ga­i­kat az édes­ap­juk­nak.

Teljes a káosz, minden esélyes botlott a vébén

Teljes a káosz, minden esélyes botlott a vébén

Egyet­len sztár­csa­pat sem nyert va­sár­nap. A né­me­tek után a bra­zi­lok is pi­ron­kod­hat­nak.

Egyet­len sztár­csa­pat sem nyert va­sár­nap. A né­me­tek után a bra­zi­lok is pi­ron­kod­hat­nak.

NE HAGYD KI!

Erre senki sem számított, ezt üzente Gesztesi Károlynak Liptai Claudia!

Erre senki sem számított, ezt üzente Gesztesi Károlynak Liptai Claudia!

Egy hét­tel ez­előtt mondta ki a bol­do­gító igent az új fér­jé­nek.

Egy hét­tel ez­előtt mondta ki a bol­do­gító igent az új fér­jé­nek.

Izgató látvány, bikiniben mutatta meg hatalmas melleit Kárpáti Rebeka!

Izgató látvány, bikiniben mutatta meg hatalmas melleit Kárpáti Rebeka!

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt a na­pok­ban je­gyezte el ked­vese, aki nem dön­tött rosszul.

Fordulat a nagyecsedi gyilkosság ügyében

Fordulat a nagyecsedi gyilkosság ügyében

Z. Sán­dor ki­hall­ga­tása alatt el­mondta, hogy meg­ölte élet­tár­sát.

A nagy­ecsedi Z. Sán­dor ki­hall­ga­tása alatt el­mondta, hogy meg­ölte élet­tár­sát.

Mit szól ehhez Berki? Így öleli új szerelmét Hódi Pamela

Mit szól ehhez Berki? Így öleli új szerelmét Hódi Pamela

Az izom­ce­leb exe Bar­ce­lo­ná­ban ro­man­ti­ká­zik új vá­lasz­tott­já­val. Nos, a kép alap­ján tel­jes köz­tük az össz­hang.

Az izom­ce­leb exe Bar­ce­lo­ná­ban ro­man­ti­ká­zik új vá­lasz­tott­já­val. Nos, a kép alap­ján tel­jes köz­tük az össz­hang.

Ezzel a zsírégető gyümölccsel szuper alakod lesz! És most van szezonja!

Ezzel a zsírégető gyümölccsel szuper alakod lesz! És most van szezonja!

Nem­csak finom, de még az ala­kod is meg­há­lálja. Fogyj egész­sé­ge­sen és ha­tá­so­san!

Nem­csak finom, de még az ala­kod is meg­há­lálja. Fogyj egész­sé­ge­sen és ha­tá­so­san!

5 nap alatt 3 kiló mínusz: Tuti fogyás a szuperkönnyű diétával

5 nap alatt 3 kiló mínusz: Tuti fogyás a szuperkönnyű diétával

Be­in­dult a nyár, de még min­dig nem késő, hogy a va­ká­ció előtt meg­sza­ba­dulj a fe­les­le­ges ki­ló­id­tól.

Ez a menő rúzs lesz az idei nyár nagy divatja

Ez a menő rúzs lesz az idei nyár nagy divatja

Vá­lassz egy erős színt, de ne vidd túl­zásba!

Vá­lassz egy erős színt, de ne vidd túl­zásba! Egy jó nyár rúz­zsal az aj­ka­don va­dí­tóan szép és nőies le­hetsz. Menő smin­kek, új és régi tren­dek a di­vat­ban. Mu­tat­juk az öt­le­te­ket.

Meghan Markel felrobbantotta a netet: elképesztő gyönyörű manikűr

Meghan Markel felrobbantotta a netet, elképesztő gyönyörű manikűr

Meg­őrül­nek idén a nők a ha­sonló ér­zéki, szép ke­ze­kért. Ta­láld meg ma­gad­nak a saját szín­ár­nya­la­tod! Ma­radj ter­mé­sze­tes!

Óriási botrány tört ki Meghan és Harry miatt, erre nem számítottak

Óriási botrány tört ki Meghan és Harry miatt, erre nem számítottak

Talán már biz­tosra vet­ték, hogy a vi­lá­gon min­den­hol imád­ják őket.

A her­cegi pár talán már biz­tosra vette, hogy a vi­lá­gon min­den­hol imád­ják őket. Nos, na­gyot té­ved­tek...

Melyik parton nyaralnál? Meglepő titkokat árul el jövődről ez a teszt

Melyik parton nyaralnál? Meglepő titkokat árul el jövődről ez a teszt

Egyet­len fény­kép mel­lett kell dön­te­ned, de ren­ge­teg do­logra fény derül.

Egyet­len fény­kép mel­lett kell csu­pán dön­te­ned, mégis ren­ge­teg do­logra fény derül.

Árulkodó fotó, menyasszonyi ruhában fotózták le Horváth Évát!

Árulkodó fotó, menyasszonyi ruhában fotózták le Horváth Évát!

A csi­nos édes­anya meg­lepő fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról, könnyen lehet, hogy gyer­meke ap­já­val es­kü­vőre ké­szül.

Bombameglepetés, ez lett a német botrányból

Bombameglepetés, ez lett a német botrányból

Ezt senki nem hit­tem volna a vi­lág­baj­nok­ság előtt. El­vér­zett a cím­védő a tor­nán.

TÖBB SPORT... BEZSÁKOLOD?

Jó hírt kaptak a britek: újra közönség előtt játszik a híres sztár!

Jó hírt kaptak a britek: újra közönség előtt játszik a híres sztár!

Andy Mur­ray közel a vissza­té­rés­hez.

A ko­rábbi vi­lág­első Andy Mur­ray ta­valy jú­li­us­ban ját­szott leg­utóbb éles te­nisz­meccset.

Áll a bál, Maradona máris magyarázkodik

Áll a bál, Maradona máris magyarázkodik

Diego máris meg­szegte az orosz­or­szági vébé leg­fon­to­sabb sza­bá­lyát.

Az is­teni Diego máris meg­szegte az orosz­or­szági vébé leg­fon­to­sabb sza­bá­lyát. Vajon mos­tan­tól be­en­ge­dik a sta­di­o­nokba?

Súlyos büntetést kaptak a német válogatott sztárjai

Dagad a botrány, súlyos büntetést kaptak a német válogatott sztárjai

Jo­a­chim Löw nem kí­mélte Özil­é­ket.

Jo­a­chim Löw szö­vet­ségi ka­pi­tány ál­lí­tó­lag Özilt és Gün­do­gant is a kis­padra szám­űzte.

Óriási megtiszteltetés érte Törőcsik Marit: könnyekig hatódott

Óriási megtiszteltetés érte Törőcsik Marit: könnyekig hatódott

Elő­ször je­lent meg nyil­vá­no­san.

Va­sár­nap kora este ren­ge­te­gen ér­kez­tek a ve­lemi Stir­ling-vil­lába, ahol be­teg­sége óta elő­ször je­lent meg nyil­vá­no­san a szí­nész­le­genda.

Ki vitte el a 144 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

Ki vitte el a 144 millió forintot? Íme, a Hatoslottó nyerőszámai

A Ha­­tos­­­lottó vár­­­ható fő­­­nye­­­re­­­mé­­­nye a 24. já­­­ték­­­hé­­­ten 144 mil­­­lió fo­­rint volt. Lás­­suk a nyer­­­tes szá­­­mo­­­kat!

Szívszorító fotót osztott meg Liptai Claudia férje!

Szívszorító fotót osztott meg Liptai Claudia férje!

A cuk­rász­mes­ter apák nap­ján em­lé­ke­zett el­hunyt csa­lád­tag­jára, sosem lá­tott képen mu­tatja meg.

A cuk­rász­mes­ter apák nap­ján em­lé­ke­zett el­hunyt csa­lád­tag­jára, sosem lá­tott képen mu­tatja meg sze­re­tett szü­lő­jét.

Egy amerikai hajó 41 újabb afrikait hozott Olaszországnak...

Egy amerikai hajó 41 újabb afrikait hozott Olaszországnak...

Itt a tel­jes föld­közi-ten­geri tör­té­net.

Az ame­ri­kai Tren­ton gyors­na­szád által ki­ha­lá­szott af­ri­ka­i­a­kat ma egy olasz hajó vette át... Össze­fog­lal­juk a hét föld­közi-ten­geri tör­té­né­seit.

Demszkyék metróbotránya rontja az európai uniós besorolásunkat

Demszkyék metróbotránya rontja az európai uniós besorolásunkat

A Demszky-éra miatt je­len­tő­sen rom­lott Ma­gyar­or­szág meg­íté­lése.

A Demszky-éra miatt je­len­tő­sen rom­lott Ma­gyar­or­szág meg­íté­lése.

TÖBB ÉLETMÓDI... KÓSTOLJ BELE!

Fordulat a Rezesova-ügyben: elképesztő, mit tett a rácsok mögött

Fordulat a Rezesova-ügyben: elképesztő, mit tett a rácsok mögött

A szlo­vák mil­li­o­mosnő az­után ke­rült bör­tönbe, hogy 2012-ben ha­lá­los köz­úti bal­ese­tet oko­zott az M3-as au­tó­pá­lyán.

Elképesztő fotó, sosem volt ilyen sovány Gáspár Evelin!

Elképesztő fotó, sosem volt ilyen sovány Gáspár Evelin!

Rend­kí­vül lát­vá­nyo­san le­fo­gyott.

Győ­zike na­gyob­bik lánya egy apák napi fény­ké­pen mu­tatta meg, mennyire le­fo­gyott. Az egy­kor duci kis­lány­nak már nyoma sin­csen az új ké­pe­ken.

Öngyilkos lett a cellájában a nizzai teherautós mészárlás bűnsegédje

Öngyilkos lett a cellájában a nizzai teherautós mészárlás bűnsegédje

Ere­de­ti­leg az albán férfi sze­rezte azt a pisz­tolyt és Ka­las­nyi­ko­vot, ame­lyek ke­rülő úton ju­tot­tak el a niz­zai mé­szá­ros­hoz.

...MEGVOLT MÁR?

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

Turista kisokos: ezeket a szabályokat kell betartani

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal friss tá­jé­koz­ta­tó­já­ban hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal szol­gál a tu­ris­ták­nak.

A Nem­zeti Adó- és Vám­hi­va­tal friss tá­jé­koz­ta­tó­já­ban hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal szol­gál azok­nak, akik tu­ris­ta­ként utaz­nak az Eu­ró­pai Unión belül vagy az unión kí­vüli, har­ma­dik or­szágba.

Szörnyű hitelcsapdába került Lópici Gáspár, elviszi a pénzét a bank!

Szörnyű hitelcsapdába került Lópici Gáspár, elviszi a pénzét a bank!

Az idős szín­mű­vészt nem csak a fi­á­val kap­cso­la­tos gon­dok ter­he­lik. Ha­tal­mas köl­csönt vett fel ko­ráb­ban.

Az idős szín­mű­vészt nem csak a fi­á­val kap­cso­la­tos gon­dok ter­he­lik.

Kopott és rozsdás a kádad? Így újítsd fel fillérekből

Kopott és rozsdás a kádad? Így újítsd fel fillérekből

Ess neki, fesd át magad

Gyö­nyörű für­dő­szo­bá­dat el­csú­fítja a vi­sel­tes, ko­pott kád? Ha csak a zo­mánc szür­kült el, vagy csak kissé rozs­dás, ne nézd to­vább csa­ló­dot­tan. Fesd újra!

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

Tiszta anyja: íme, Ábel Anita ritkán látott lánya!

A mű­sor­ve­zető nem mu­tatja meg gyak­ran Lucát és fér­jét, aki­vel ti­zen­hat éve élnek bol­do­gan.

A mű­sor­ve­zető nem mu­tatja meg gyak­ran a nyil­vá­nos­ság­nak Lucát és fér­jét, aki­vel ti­zen­hat éve élnek bol­do­gan.

Nem várt bejelentést tettek Neymarról a brazilok meccse előtt

Nem várt bejelentést tettek Neymarról a brazilok meccse előtt

Még nem tel­je­sen fitt a PSG sztárja.

Az edzője sze­rint nem 100 szá­za­lé­kos a PSG sztárja. Azért új fri­zu­rát már csi­nál­ta­tott ma­gá­nak.

Elképesztő, Kim Dzsongun miatt segítenek Alekosznak!

Elképesztő, Kim Dzsongun miatt segítenek a vállalkozók Alekosznak!

A hí­res­ség ki­vi­te­le­ző­ket keres.

A hí­res­ség ki­vi­te­le­ző­ket keres, akik le­va­kol­nák évek óta csu­pa­szon álló érdi ott­ho­nát. A mun­káért nem fi­zetne, in­gyen dol­gozó melós je­lent­ke­zé­sét várja.

Lebukott a házas műsorvezető: az asszisztensével jött össze

Lebukott a házas műsorvezető: az asszisztensével jött össze

A fe­le­sége tel­je­sen össze­tört a hír­től.

A fe­le­sége tel­je­sen össze­tört a hír­től.

Alufóliában grillezel? Mutatjuk, miért ártalmas nagyon az egészségre

Alufóliában grillezel? Mutatjuk, miért ne tedd!

Min­denki ter­mé­sze­tes­nek veszi, hogy a gril­le­zés­sel együtt jár az alu­fó­liás sü­tö­ge­tés is. De vajon nem ár­tal­mas az egész­ségre?

Végre kiderült, ezt tette a magyar gyerekekkel Messi

Végre kiderült, ezt tette a magyar gyerekekkel Messi

Jól látni, a meccs előtt még mo­soly­gós volt az ar­gen­ti­nok sztárja. Ké­sőbb aztán már csak szen­ve­dett.

Fájdalmas vallomás, ilyen élete van valójában Fresh Andinak!

Fájdalmas vallomás, ilyen élete van valójában Fresh Andinak!

Éve­ken ke­resz­tül a saját vá­lasz­tása alap­ján volt szingli, jó ideje azon­ban már kép­te­len férfit ta­lálni maga mellé.

Meglepő bejelentés: újabb esküvőre készül a királyi család

Meglepő bejelentés: újabb esküvőre készül a királyi család

Az első ho­mo­sze­xu­á­lis es­kü­vő­jére ké­szül a ki­rá­lyi csa­lád.

Az első ho­mo­sze­xu­á­lis es­kü­vő­jére ké­szül a ki­rá­lyi csa­lád.

Ez nem semmi, fürdőruhában mutatta meg magát a várandós Kulcsár Edina!

Ez nem semmi, fürdőruhában mutatta meg magát a várandós Kulcsár Edina!

Csi­no­sabb, mint va­laha!

Ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta, idén nem lát­hat­ják majd őt für­dő­ru­há­ban.

Drámai felvétel jött: felrohant a járdára az autó, letarolta az embereket

Drámai felvétel jött: felrohant a járdára az autó, letarolta az embereket

Elő­ke­rül­tek a biz­ton­sági ka­me­rák fel­vé­te­lei, ame­lyen lát­szik, a taxis szán­dé­ko­san haj­tott a tö­megbe.

Íme, az első fotók a csinos magyar sztár nászútjáról!

Íme, az első fotók a csinos magyar sztár nászútjáról!

Nem­ré­gi­ben mondta ki az igent.

A gyö­nyörű mo­dell nem­ré­gi­ben mondta ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek, most egy cso­dá­la­tos tájra utaz­tak meg­ün­ne­pelni az össze­tar­to­zá­su­kat.

Durván bizarr aktfotók, élnek egyáltalán ezek a meztelen emberek?

Durván bizarr aktfotók, élnek egyáltalán ezek a meztelen emberek?

Vajon mi jár­ha­tott a fotós fe­jé­ben, ami­kor el­ké­szí­tette ezt a so­ro­za­tot?

Sokkoló látvány, hihetetlen, mi esett az égből vihar közben

Sokkoló látvány, hihetetlen, mi esett az égből vihar közben

A já­ró­ke­lők nem hit­tek a sze­mük­nek!

A já­ró­ke­lők és az au­tó­sok egy­sze­rűen nem hit­tek a sze­mük­nek!

Strandolás közben villantotta meg a cicijét a fiatal Insta-celeb!

Strandolás közben villantotta meg a cicijét a fiatal Insta-celeb!

A ten­ger­par­ton él­vezte a jó időt a gyö­nyörű mo­dell, aki egy idő után top­less foly­tatta a na­po­zást.

Elképesztő, mit kevertek a kávéhoz! Te meginnád?

Elképesztő, mit kevertek a kávéhoz! Te meginnád?

Az egyik leg­egész­sé­ge­sebb zöld­ség.

Az egyik leg­egész­sé­ge­sebb zöld­ség­ként tart­ják szá­mon, még­sem túl­sá­go­san köz­ked­velt. Most vi­szont por for­má­já­ban ke­ve­rik a ká­vé­hoz.

Rémálommá vált az osztálykirándulás a veszprémi diákoknak

Rémálommá vált az osztálykirándulás a veszprémi diákoknak

A kí­sé­rő­ta­nár ré­sze­gen őr­jön­gött.

A kí­sé­rő­ta­nár ré­sze­gen tá­madt rá a di­á­kokra, töb­bet meg is vert.

Teljesen meztelen, szexjelenetet forgatott Neymar barátnője

Teljesen meztelen, szexjelenetet forgatott Neymar barátnője

Bruna Mar­quezine-t új film­ben lát­hat­juk. A bra­zil lab­da­rúgó, Ney­mar ba­rát­nője forró ágy­je­le­net­ben tér vissza.

Bruna Mar­quezine, a bra­zil lab­da­rúgó, Ney­mar ba­rát­nője forró ágy­je­le­net­ben tér vissza.

Nem semmi keblek, dögös fotón mutatta meg magát Bódi Sylvi!

Nem semmi keblek, dögös fotón mutatta meg magát Bódi Sylvi!

Eg­zo­ti­kus tájon pihen.

A csi­nos mo­dell ismét eg­zo­ti­kus tájon pihen, és ked­venc hob­bi­já­nak, a ször­fö­zés­nek hódol.

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Mindenki maradjon otthon, nagy eső várható vasárnap!

Nem nyá­rias idő ígér­ke­zik.

Nem ki­fe­je­zet­ten nyá­rias idő ígér­ke­zik a hét utolsó nap­jára. Aki nem akar el­ázni, jobb, ha fe­dett te­rü­le­ten marad.

Elképesztő fotó, csontsoványra fogyott Demcsák Zsuzsa!

Elképesztő fotó, csontsoványra fogyott Demcsák Zsuzsa!

A csi­nos mű­sor­ve­zető meg­lepő képet osz­tott meg a ra­jon­gók­kal. Talán soha eddig nem volt olyan vé­kony, mint most.

A csi­nos mű­sor­ve­zető meg­lepő képet osz­tott meg a ra­jon­gók­kal. Talán soha eddig nem volt olyan vé­kony, mint most.

Észveszejtő nudizás, meztelenül fotózták a csodás mellű modellt

Észveszejtő nudizás, meztelenül fotózták a csodás mellű modellt

Joana Du­arte pu­cé­ran gá­zolt a hul­lá­mok közé. Majd ön­fe­led­ten ké­nyez­tette saját magát.

Joana Du­arte pu­cé­ran gá­zolt a hul­lá­mok közé. Majd ön­fe­led­ten ké­nyez­tette saját magát.

Jövőre biztosan nem lesz hosszabb a tanév

Jövőre biztosan nem lesz hosszabb a tanév

Ki­rob­bant, majd az utolsó ta­ní­tási napra gyor­san véget is ért a há­ború.

Ki­rob­bant, majd az utolsó ta­ní­tási napra gyor­san véget is ért a di­á­kok nyári szü­nete körül ki­ala­kult há­bo­rú­nak! Ki­de­rült: most még biz­to­san nem kerül erre sor.

Beszédes poszt Hosszú Katinkától, árulkodó szavak

Beszédes poszt Hosszú Katinkától, árulkodó szavak

Ér­de­kes idé­ze­tet posz­tolt.

Ér­de­kes idé­zet ke­rült ki az úszónő Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Túlélted a mai napot? Ilyen többet nem lesz a vébén

Túlélted a mai napot? Ilyen többet nem lesz a vébén

Messi szé­gyene és a tech­nika di­a­dala, erről volt ne­ve­ze­tes a szom­bat a fo­ci­vé­bén.

Messi szé­gyene és a tech­nika di­a­dala, erről volt ne­ve­ze­tes a szom­bat a fo­ci­vé­bén.

Így izgatja a közönséget minden nap az ultraszexi időjárás-jelentő

Így izgatja a közönséget minden nap az ultraszexi időjárás-jelentő

Mi is ez a nagy fel­haj­tás az idő­já­rás körül? Mind­járt meg­tu­dod!

Me­xi­kó­ban az idő­já­rás je­len­tés az egyik leg­fon­to­sabb műsor a tv-ben. S hogy miért is, mu­tat­juk!

Újabb ISIS terrorista, aki Magyarországon is járt!

Újabb ISIS terrorista, aki Magyarországon is járt!

1500 fo­goly le­fe­je­zé­sé­ben vett részt...

Egy volt cel­la­társa sze­rint 2014-ben 1500 iraki fo­goly le­fe­je­zé­sé­ben vett részt Tik­rit­ben. Át sze­re­tett volna kelni a csa­tor­nán, de már fi­gyel­ték...

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Pa­u­dits Béla ko­runk egyik leg­ti­tok­za­to­sabb, egy­ben leg­tra­gi­ku­sabb sorsú szí­né­sze volt.

Kiderült, ha ezt eszed, sokkal jobb lesz a szex

Kiderült, ha ezt eszed, sokkal jobb lesz a szex

A hal és a ten­ge­rek gyü­möl­csei olyan táp­anya­go­kat tar­tal­maz­nak, me­lyek nagy ha­tás­sal van­nak mind a sze­xu­á­lis mű­kö­désre, mind a te­her­be­esésre és a mag­zat fej­lő­dé­sére.

A hal és a ten­ge­rek gyü­möl­csei olyan táp­anya­go­kat tar­tal­maz­nak, me­lyek nagy ha­tás­sal van­nak mind a sze­xu­á­lis mű­kö­désre, mind a te­her­be­esésre és a mag­zat fej­lő­dé­sére. Egyél minél több halat, és he­te­ken belül ta­pasz­tal­ha­tod a cso­dás vál­to­zást!